ADF

ADF COATING

 


      น้ำยาเคลือบใช้กับระบบการพิมพ์กราเวียร์ ซึ่งผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบพลาสติกปรุงแต่งพิเศษและมีกลุ่มสารที่ทำปฏิกิริยาให้คงการเกาะแน่นที่ดี  ดังนั้นเมื่อเคลือบน้ำยา ADF Coating บนอะลูมิเนียมแล้วจะต้องอบแห้งที่อุณหภูมิ 120°C ใช้เวลา 5 วินาที  หรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 24 ชม. น้ำยาเคลือบ ADF Coating นี้ยังประกอบด้วยกลุ่มขั้วไฟในอณูสารซึ่งเชื่อมต่อกลุ่มขั้วไฟในเนื้อโลหะทำให้เกาะยึดได้แน่นมาก  ถ้าพิมพ์เคลือบ ADF Coating บนอะลูมิเนียมฟอยล์ จะป้องกันให้ความเหนียวของผิวน้ำยาน้อยลง หรือไม่ดึงสีพิมพ์หลุดลอกเวลาเข้าม้วนไว้

คุณสมบัติพิเศษ
     1. เกาะติดบนผิวอะลูมิเนียมได้แน่นเป็นพิเศษ
     2. มีเยื่อปิดผิว เพื่อให้ทนทานต่อน้ำยาเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับนำมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการทนกรดและทนด่าง

คุณลักษณะ
     1. มวลสาร (Solid Content) 20 +- 2%
     2. ความหนืด (Viscosity) 65 +- 5 วินาที /ถ้วยวัดฟอร์คัพเบอร์ 4 ที่ 25°C
     3. น้ำยาเคลือบสีเหลืองอ่อนใส

ส่วนผสมน้ำมัน
     1. โทลูอีน + เอ็ม อี เค + เอสทิวอาซีเตส  1:1:1, Toluene + Methyl Ethy Ketone (MEK) + Ethy Acetate (EA)
     2. โทลูอีน + เอ็ม อี เค 1:1, Toluene + Methyl Ethy Ketone (MEK)

หมายเหตุ 

     ส่วนผสมน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงตามความลึกของแม่พิมพ์ และคุณสมบัติของเครื่องอบแห้ง เพราะฉะนั้นผู้พิมพ์จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม