AG-GLOSS INK
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 607
 • 0
วัสดุพิมพ์1. โพลีไวนิล คลอไรด์  (POLYVINYL CHLORIDE) , พีวีซี (PVC.)2. โพลีคาร์บอเนต  (POLYCARBONATE) , พีซี&n...
อ่านต่อ
ASTRO SERIES INK
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 503
 • 0
    วัสดุพิมพ์ 1. โลหะต่างๆ ที่ไม่มีเคลือบผิว (VARIOUS COATED SHEETS)2. พลาสติกบางชนิด  (SOME KIND OF...
อ่านต่อ
น้ำยารองพื้นและเคลือบผิว (AX-109)
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 306
 • 0
       เป็นน้ำยาแบบตัวเดียวใช้ระบบการพิมพ์สกรีน ไม่ต้องผสมตัวเพิ่มแรงยึดเกาะ (Hardener) พิมพ์เ...
อ่านต่อ
MAXYRO INK
 • 4 สิงหาคม 2017
 • 328
 • 0
วัสดุพิมพ์1. แก้ว 2. เซรามิค 3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุ 2 ชนิดคุณลักษณะพิเศษ  1. การเกาะยึด 2. ทนทานต่อกา...
อ่านต่อ
MC PROCESS INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 344
 • 0
วัสดุพิมพ์1. เอเอส  (AS.)2. เอบีเอส  (ABS.)3. อะคริลิก (ACRYLIC)4. พีเอส   (PS.)5. พีซี  ...
อ่านต่อ
PP-X INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 354
 • 0
วัสดุพิมพ์1. พีพี (PP.)2. พีอี (PE.) คุณสมบัติ 1. เกาะติดแน่นกับวัสดุที่ทำจากพลาสติกเนื้อ พีพี, พีอี 100%2. มีกลิ่นน้อย...
อ่านต่อ
SK – 108 INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 350
 • 0
      หมึกรุ่นนี้ได้พัฒนาให้ใช้กับผ้าร่มได้หลายประเภทมากขึ้นและมีตัวช่วยเพิ่มแรงเกาะยึดซึ่งมีคว...
อ่านต่อ
PT-114 INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 330
 • 0
    วัสดุพิมพ์ 1. สติกเกอร์ที่เป็นโพลีเอสเตอร์ (PET)2. ผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ คุณสมบัติ 1. ห...
อ่านต่อ
SWA-52 INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 280
 • 0
       บ่อยครั้งที่มีคำปรึกษาว่า สิ่งที่ยากสำหรับการผลิตหมึกให้มีคุณสมบัติการเกาะยึดที่ดีบนว...
อ่านต่อ
TR-SP 1500 INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 320
 • 0
  วัสดุพิมพ์     หมึกรุ่นนี้ใช้รีดความร้อนได้สำหรับติดกับวัสดุ พีวีซี (PVC.),เอบีเอส(ABS.),เอเ...
อ่านต่อ
VINYFLEX FA INK
 • 8 สิงหาคม 2017
 • 319
 • 0
       เป็นหมึกที่ใช้ได้กับพลาสติกหลายชนิด เมื่อเทียบกับหมึกรุ่นอื่นๆ หมึกนี้ยังมีคุณภาพสูงสาม...
อ่านต่อ
MUG-5300/5700
 • 15 สิงหาคม 2017
 • 299
 • 0
    เป็นน้ำยาที่มีเนื้อใส ใช้เคลือบผิว เซรามิค และ ถ้วยกาแฟ ด้วยวิธีพ่นเคลือบ หรือจุ่ม  เพื่อนำไปใช้ง...
อ่านต่อ