บริษัท ทานากะ เคมีคอล

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1914  ในชื่อ TANAKAKOHSHOTEN.  ดำเนินธุรกิจการค้าขาย เกี่ยวกับอุปกรณ์ และเคมีที่ใช้ในการพิมพ์ทุกอย่าง หลังจากนั้น ปี ค.ศ. 1953 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TANAKA INK MANUFACTURING CO., LTD. ได้เริ่มสร้างโรงงาน ผลิตหมึก  และเคมีแห่งแรกที่เมือง  NEYAGAWA CITY โดยสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในปี ค.ศ. 1957 บริษัทได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 เป็น TANAKAINK KAGAKU KOGYO LTD. หลังจากนั้นได้เริ่มก่อสร้างโรงงานที่ 2 ในสถานที่ใกล้เคียง และสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในปี ค.ศ. 1967

          บริษัทได้ทำการค้ามาด้วยดีโดยตลอดจนถึงปี ค.ศ. 1980 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 57,600,000 ¥  หลังจากนั้นอีก 3 ปี คือปี ค.ศ. 1983  ได้สร้างห้องตรวจสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ต่อมาในปี ค.ศ.1985 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80,000,000¥ และในปี ค.ศ. 1988 ตั้งสำนักงานสาขาที่เมือง OMIYA CITYใกล้กรุงโตเกียว กิจการได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นจนกระทั่งปี  ค.ศ.1991 ได้ก่อตั้งสำนักงานสาขาที่กรุงเทพ THAILAND. ในชื่อ TANAKA CHEMICAL(THAILAND)CO., LTD.  หลังจากนั้นในปีต่อไป ก่อตั้งสาขาที่เมือง  KARLSRUHE GERMANY และเปิดสาขาที่นครลอสแอนเจลิส U.S.A.ชื่อบริษัทได้เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ.1994  เป็น  TANAKA  CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. พร้อมกันนี้ได้ก่อตั้งเพิ่มที่สำนักงานกรุงไทเป TAIPEI ต่อมาในปีค.ศ. 2000 ได้จัดตั้งสาขาในเมืองกวางเจา CHINA

 ส่วนมาตรฐาน ISO 9001 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ในปีถัดมาปี ค.ศ. 2007 ได้จัดตั้งสาขาอีกแห่งที่เมือง DONGGUAN CHINA และในปี ค.ศ. 2008 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้มาตรฐานควบคุมสารพิษในการผลิตสินค้า SONY GREEN PARTNER ส่วนสำนักงานใหญ่ได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010

 

                      

 

         ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตหมึกพิมพ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ทุกชนิด ยกเว้นหมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ และผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ เช่น น้ำยาเคลือบผิววัสดุต่างๆ และกาวต่างๆ